Garantie

Home » Garantie

Chiptuning Experience verzekert u van een coulante Garantie!

rdw-logo

Staat je vraag er niet bij? Stel hem dan via onderstaand formulier.

Chiptuning Experience Nederland levert geen standaard software, maar ieder voertuig word op maat gemaakt. Bij ons bent u verzekerd van de beste kwaliteit waardoor storingen, foutcodes en andere defecten worden voorkomen. Op al onze diensten zijn professionele montage en garanties van toepassing.

Softwaregarantie

Gedurende de periode van 3 jaar ontvangt u standaard software garantie op de aanpassing in de software uitgevoerd door Chiptuning Experience Nederland. Dat houd in dat wij kosteloos aanpassingen zullen doen indien er sprake is van gebreke aan de software of de resultaten niet voldoen aan de verwachtingen die door ons gesteld zijn.

Motorgarantie

gedurende de periode van de fabrieksgarantie ontvangt u gratis motorgarantie na installatie van de onze software. Deze garantie is beperkt tot 100.000 km en dient de voldoen aan een aantal zaken welke zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden. Deze ontvangt u bij aankomst en is vermeld op de achterzijde van uw factuur.

Hier volgt een klein voorbeeld van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de motorgarantie. Opdrachtgever is verplicht om bij oplevering het voertuig te controleren op gebreken en beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen na ontvangst te worden gemeld. Gebreken die bij Oplevering niet terstond konden worden geconstateerd, zoals het gebrekkig functioneren van de producten, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 dagen na ontvangst, schriftelijk of per email ter kennis van Chiptuning Experience Nederland te worden gebracht.

Indien Opdrachtgever fabrieksgarantie op het voertuig heeft en indien er aan de voorwaarden is voldaan, garandeert Chiptuning Experience Nederland voorts, gedurende maximaal de resterende periode van de fabrieksgarantie en nimmer meer dan de door de fabriek verstrekte garantie, het eenmalige herstel c.q. de eenmalige vervanging van onderdelen van het voertuig, waarbij onomstotelijk dient komen vast te staan dat de gebreken aan deze onderdelen het gevolg zijn van de levering / installatie en / of het gebruik van de Software en niet zijn ontstaan door fabrieksfouten of misbruik, normaal gebruik en / of slijtage: de motor, de aandrijflijn, het complete mechanische deel, de (automatische) versnellingsbak (en alle hiertoe behorende delen) en de elektrische installatie (die in verband staat met het motormanagement).

Waarmee kunnen wij u helpen?

    Menu